საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

26-მარტი-2018

26-მარტი-2018

ინფორმაცია სამშობლოში დაბრუნების მსურველი ემიგრანტებისათვის ხელმისაწვდომი პროგრამების შესახებ

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების გზამკვლევი 2013 წლიდან ქვეყანაში ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელმაც სათავე დაუდო მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ საქართველოს მოქალაქეობი...

26-მარტი-2018

26-მარტი-2018

ინფორმაცია სამშობლოში დაბრუნების მსურველი ემიგრანტებისათვის ხელმისაწვდომი პროგრამების შესახებ

სამშობლოში დაბრუნების მსურველი ემიგრანტებისთვის ინფორმაცია  სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს პროგრამას „ქართული ენის დისტანციური სწავლება“, რომელიც ხელს უწყობს ქართულის, როგორც მეორე ენის პედაგოგების პროფესიულ განვითარებას, ინფორმაციული და საკ...

21-მარტი-2018

21-მარტი-2018

,,,,,,


< 1 2 3 4 5  ... >